​ស្អាត​ណាស់ ម្ចាស់​ថ្លៃ​អើយ​! ដាច់ចិត្ត​ទាញ​ទូរស័ព្ទ​ចុច ២, ៣ ប៉ុស្តិ៍​បង្ហោះ​បង្អួត​គេ​លេងៗ​សោះ ពុំ​នឹកស្មាន​ដល់​ថ្នាក់​នេះ​… កុលាប​អាស​កាច​រណ៍ AirAsia!! – CEN