តើ​ការ​អត់​ងងុយគេង បណ្តាល​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​? – CEN