​ក្រុមកីឡា​ប៉េតង់ ឈ្នះ​មេដាយមាស បាន​មក​ដល់​មាតុភូមិ​ – CEN