ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ខណ្ឌ​៧​មករា លើកយក​បញ្ហា គ្រឿងញៀន ហ្គេម​,​សុខាភិបាល​,​សន្ដិសុខ​,​លូ​,​ផ្លូវ​,​ទឹក​,​ភ្លើង​,​មែកឈើ​,​សំរាម​ស្អុយ និង​ចរាច​រណ៍ ជា​កង្វល់​របស់​ពួកគាត់​ – CEN