គ្រឿងអលង្កា​រមាស លម្អ​រូបចម្លាក់​សម័យ​អង្គរ មកដល់​កម្ពុជា​វិញ ក្រោយពេល​មាន​ការជួញដូរ​ដល់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ – CEN