​ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ពិការ​ភ្នែក ដោយសារ​ជក់​មើល​រឿង​ភាគ​ចិន​ខ្លាំងពេក​ – CEN