​គ្រូបង្រៀន​និង​សិស្ស​រៀន​នៅ​សាលា​ឡាយ​ហ្វ៍ ក្រុងព្រះសីហនុ តវ៉ា​ចំពោះ​ចំណាត់ការ របស់​សាលាដំបូង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN