ឲ្យ​រាង​! ជិះ​ម៉ូតូ​បំពាក់​ស៊ី​ម៉ាំង​បង្ក​សំលេង​រំខាន​ខ្លាំង ទីបំផុត សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ដាក់វិន័យ​ឲ្យ​អង្គុយ​ស្តាប់​សំ​លែង​ស៊ី​ម៉ាំង​ខ្លួនឯង​វិញ​ម្តង ថា​តើ​ថ្លង់​យ៉ាងណា (​វីដេអូ​) – CEN