ក្រុម​ចម្រៀង​ផលិតកម្ម​ថោ​ន​យប់មិញ កូពេញ​ឆាក​តែម្តង​ – CEN