គណៈប្រតិភូ​សភា​កម្ពុជា បាន​ជម្រាប​សហភាព​អន្តរ​សភា ពី​ដំណើរ​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការរីកចម្រើន របស់​កម្ពុជា​ – CEN