យន្តហោះ​ដឹក​ជំទាវ​ទី​១​អាមេរិក ត្រូវ​បក​ក្បាល​ថយក្រោយ ព្រោះ​មាន​ផ្សែង​ក្នុង​កាប៊ីន​ – CEN