បុរស​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់ ខឹង​ប្រពន្ធ​សុំ​លែង សម្រេចចិត្ត​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN