កងទ័ព​របស់​លោក Putin កំពុង​ឆ្ពោះ​មកកាន់​ព្រំដែន​ជាប់​កូរ៉េខាងជើង យ៉ាង​ប្រ​ញ៉ាប់​ប្រ​ញ៉ាល់​! – CEN