​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ទឹក ទប់ស្កាត់​ការបំផ្លាញ​ព្រៃ​លិច​ទឹក ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ឥទ្ធិពល​នៃ​បាតុភូតធម្មជាតិ​ – CEN