អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន ដល់​កម្មករ​ក្នុង​រោងចក្រ​ – CEN