មើល​ពលរដ្ឋ​អង់គ្លេស ឈរ​ទទួល “​កូនក្រមុំ​” អាមេរិក ដើរ​ត្រសង​គ្នា​មក​សម្តែង​ការគួរសម​នឹង​ពួកគេ​ – CEN