បើករថយន្តវ៉ាគេឡើងលឿនស្លេវ! ហើយ​ដក​កាំភ្លើងភ្ជង់​គេ​​​ទៀត អស្ចារ្យ​​ណាស់ មន្រ្តី​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ជាន់​ខ្ពស់​ថៃ​នេះ (វីដេអូ) – CEN