ជិះឡាន​បាច​លុយ ព្រោះ​ខ្លាច​គេ​មិនដឹងថា​ខ្លួន​មាន ! នេះ​ឬ​ជីវិត​កូន​សេដ្ឋី​លុយ​ចាយ​មិន​អស់​?(មានវីដេអូ) – CEN