ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ភ្លៀង​ផ្គរ រន្ទះបាញ់ សម្លាប់​អ្នក​ឃ្វាលគោ​៣​នាក់ និង​ផ្ទះ​ជាង​១០០​ខ្នង រង​ការខូចខាត​ – CEN