ម្តាយ​យំ​ខ្សោះ​ខ្លួន​ដល់​សន្លប់ ដោយសារតែ​ឃាតកម្ម​រំលោភ​សម្លាប់​លើ​កូន​របស់​ខ្លួន​២​នាក់​ – CEN