​ម៉ែ​! ពី​មនុស្ស​សម្បុរ​ខ្មៅ​ឡើង​ក្រញេះ ឥឡូវ​ក្លាយជា​ស្រី​ស្អាត​ស្បែក​ស​ភ្លឺ​តាំងពី​ក្បាល រហូតដល់​ចុងជើង ស្ទើរ​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ ដោយសារ​…!! – CEN