ប្រទេស​សម្បូរ​ប្រេងកាត​ដ៏​ល្បីល្បាញ ឥឡូវ​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ទិញ​សាច់​ស្អុយ​បរិភោគ គ្មាន​អគ្គិសនី ត្រូវ​ប្រើ​ភ្លើងទៀន​ជំនួស​… ពិតជា​ខ្លោចផ្សា​ណាស់​! – CEN