ពិស​ខ្យាដំរី – “​ឱសថ​ទិព្វ​” ថ្លៃ​បំផុត​លើ​លោក (​វីដេអូ​) – CEN