ចង់ដឹង​សាក​ល៎​មើល​! តុបតែង​គូស្នេហ៍​ទើប​រៀបការ ពេល​ឈាន​ចូល​វ័យ ៥០​ឆ្នាំ ៧០​ឆ្នាំ ៩០​ឆ្នាំ រួច​រង់ចាំ​មើល​ប្រតិកម្ម (​វីដេអូ​) – CEN