ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​គ្រោះរាំងស្ងួត​ចំនួន​១៧៧​គ្រួសារ ក្នុង​ឃុំ​ស្វាយ​យា ស្រុក​ស្វាយជ្រំ ទទួលបាន​ស្រូវពូជ​ពី​គណៈកម្មការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ​ – CEN