លែង​ត្រូវការ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ទៀតហើយ​! គ្រាន់តែ​យក​វា​ទៅ​បិទ​នោះ​កម្តៅ​ថយចុះ 17°C “​ថោក ហើយ​ពុំ​បំផ្លាញ​បរិស្ថាន​”! – CEN