​យុវជន និង​កុមារ​ទាំងឡាយ ក្រោយពេល​ទស្សនា​រូបភាព ១៧​សន្លឹក​នេះហើយ យ៉ាងណា​ក៏​អ្នក​លែង​តូចចិត្ត​នឹង​វាសនា​ទៀតហើយ​! – CEN