ចិត្ត​ស្រួល​បែបនេះ​រក​ឯណា​បាន​! ប្តី​​បង្ហាញ​មុខមាត់​ស្រី​ថ្មី​ បញ្ឈឺចិត្ត​ប៉ុណ្ណឹង​ហើយ ដឹងថា​ប្រពន្ធ​ម្នាក់នេះ​ឆ្លើយតប​វិញ​យ៉ាងម៉េច​អត់​…? – CEN