ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ងាយ​ជួប​បញ្ហា​រមួលក្រពើ​ណាស់ វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ទាំងនេះ អាច​ជួយ​ដោះស្រាយ​បាន​ – CEN