​តក់ស្លុត​ណាស់ ពេល​ផ្ទៃដី​ប្រេះ ហើយ​អ្នក​មិន​អាច​ស្ថិត​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ព្រោះ​រញ្ជួយ​ដី តើ​ឲ្យទៅ​ទិស​ណាទៅ​! (​វីដេអូ​) – CEN