សម្តេច​ហ៊ុន សែន ៖​ភារកិច្ច​ចម្បង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ថ្មី គឺ​ត្រូវ​រក្សា​បាន​នូវ​ស្ថេរភាព​នយោបាយ និង​សន្តិភាព ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៧,២%​យូរអង្វែង​ – CEN