ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​សុដន់​ធំ​អស្ចារ្យ ដោយសារតែ​គាត់​ផឹក​របស់​ម្យ៉ាង ជា​រៀង​រាល់ថ្ងៃ​ – CEN