​បងធំ​ជនជាតិ​ចិន មក​អុកឡុក​ដល់​ប៉ោយ​ប៉ែតហើយ​ – CEN