ស្ត្រី​ទេសចរ​ម្នាក់​ដែល​រងរបួស​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ធ្លាក់​ច្រាំង​ថ្ម ខណៈ​រត់គេច​ជន​ចាប់រំលោភ​នៅ​ថៃ ឥឡូវនេះ​ជីវិត​នាង​យ៉ាងណា​ហើយ​!! – CEN