​សត្វ​ចម្លែក​សមុទ្រ​ដូច​មាន់​គ្មាន​ក្បាល ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​តំបន់​សមុទ្រ​ប៉ូល​ខាងត្បូង​ (វីដេអូ) – CEN