រុស្ស៊ី​ប្រកាស​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ជំនួប​កំពូល​Trump-Putin – CEN