ខួប​ទី​២៧ នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ក្រុងប៉ារីស ២៣​តុលា​ – CEN