ផ្លូវ​ចំណោត​លោកយាយ​ម៉ៅ ឆ្ពោះ​មក​ផ្លូវបំបែក​រ៉ា​ជាង​២០០​ម៉ែត្រ បាន​ចាក់​អ៊ុត​កៅស៊ូ​បន្ថែម​ – CEN