​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ អាយុ​១៣​ឆ្នាំ​សោះ ក្លាយជា​អ្នក​ជួញដូរ​និង ចែកចាយ​គ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់ – CEN