បុរស​ម្នាក់​លោត​ពីលើ​ស្ពាន​សម្លាប់ខ្លួន សង្ស័យ​មាន​វិបត្តិ​ស្នេហា​ – CEN