«​ស៊ី​មុន​សង​ក្រោយ​» ឈរ​ទទួលភ្ញៀវ​ក្នុង​មង្គលការ​ម្នាក់ឯង សម​មុខ​ហើយ​(មានវីដេអូ) – CEN