​ពលរដ្ឋ​ជិត​១០០០​នាក់ នៅ​ឃុំ​២​ធ្នូ មាន​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចំការកៅស៊ូ​មេមត់ ស្នើ​សម្តេច​តេជោ ជួយ​អន្តរាគមន៍​ – CEN