ដើម្បី​រក្សា​សុខ​ភាព​ឲ្យនៅ​ល្អ អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​គួរ​បរិភោគ​អាហារ​ទាំង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន​ – CEN