សំណង់​ផែ​ធ្វើ​អំពី​បេតុង​អា​មេ​របស់​លោក តាន់ សុខុម ត្រូវ​វាយកម្ទេច​ – CEN