បទ​ចម្រៀង “​បែក​ពី​បង អូន​ត្រូវ​រៀន​រស់​ខ្លួនឯង​” ចេញ MV ញ៉ាក់​សាច់​តែម្តង​ – CEN