​ឃើញ​ជាងកាត់សក់​ស្អាត​ហើយ​សិច​ស៊ី ភ្ញៀវ​នាំគ្នា​មក​កាត់​ឡើង​ពពាក់​ព​ពួន តែ​នាង​អត់ធ្មត់​រឿងនេះ​លែង​បាន​សុំ​ប្រកាស​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក សំណូមពរ​កំលោះៗ​មួយចំនួន​ថា​… – CEN