លួច​យក​លុយ​និង​គ្រឿងអលង្កា ទៅ​សង​ធនាគារ ប្រពន្ធ កុហក​ប្តី​ថា មាន​ចោរ​ប្រដាប់អាវុធ ប្លន់​យក​មាស​ប្រាក់​ – CEN