​មន្ត្រី​សុខាភិបាល​៖ មនុស្ស​ពុល​ត្រី​ក្រពត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​ចំនួន​ច្រើន​គួរ​ឱ្យ​បារម្ភ​ – CEN