រដ្ឋបាល​រាជធានី​ធ្វើបុណ្យ​កឋិនទាន​ដង្ហែរ​ទៅកាន់​វត្ត​ព្រះ​បារមី​វង្គ​ដ្ឋ​បុរី​កបិល​ភ័​ស្ត បាន​ទឹកប្រាក់​ជាង​២៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN