ប្រជាពលរដ្ឋ​ឆ្ងល់​ថា ឧកញ៉ា គង់ ក្រឹ​ង មិន​មាន​មុខរបរ​ច្បាស់លាស់ តែ​មាន​លុយ​ច្រើន​ម្ល៉េះ ដើរ​បរិច្ចាគ​គ្រប់កន្លែង​ – CEN